Reglement

Het GolfdagBergh toernooi wordt gespeeld over twee wedstrijden in de periode augustus/september 2021.

Elke deelnemer is gerechtigd, indien deze zelf niet kan meespelen, een representatieve vervanger te sturen die voldoet aan het profiel en akkoord wordt bevonden door de wedstrijdleiding. Het aantal buggy’s per baan is beperkt. Voorrang krijgen zij die beschikken over een handicartbewijs. Toewijzing vindt plaats op basis van aanmelding. Per baan zijn de kosten voor een buggy verschillend en deze dienen telkenmale contant met de baan te worden afgerekend.

U speelt een stablefordwedstrijd met 3/4 playing handicapverrekening, op basis van individuele scores. Er wordt gespeeld volgens de regels van de NGF.

In geval van onduidelijkheden of anderszins beslist de wedstrijdleiding. 

Verder dient u rekening te houden met het volgende:

  • maximaal playing handicap voor deelnemers is 36;
  • op de scorekaart wordt aangegeven van welke tee u speelt;
  • enkel duidelijk en volledig ingevulde scorekaarten, ondertekend door de marker én speler zijn geldig;
  • scorekaarten dienen per speler direct na de wedstrijd bij de wedstrijdleiding ingeleverd te worden;
  • ingeval van “ties” (gelijk eindigen) worden de scores van de laatste 9, laatste 6, laatste 3 of laatste hole(s) vergeleken (holes 10 t/m 18);
  • wij verzoeken u de door u gemaakte netto birdie(s) te omcirkelen;
  • de wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor handicaps aan te passen op basis van behaalde resultaten.

In alle gevallen zijn wijzigingen voorbehouden en eenieder speelt voor eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor calamiteiten.