Habru Duivenveiling naar nieuw record

25-01-2021

De Habru Duivenveiling, die zaterdag 23 januari haar laatste dag kende, heeft maar liefst € 30.000 opgebracht. Dat is ruim meer dan de € 22.500 van vorig jaar, toen ook al een record. Organisator Hans Bruns, die voor de veiling 50 duiven van topliefhebbers had binnen gehaald, was dan ook een zeer tevreden mens.

,,We hebben samen een mooi resultaat gescoord met een spannende finale, die boven de 30.000 euro uitkwam. Uit ervaring van de laatste jaren hebben we geleerd een kleine reserve in te bouwen voor dubieuze klanten of voor inmiddels overleden duifjes, vorig jaar waren dat er twee,’’ aldus een trotse Hans Bruns, directeur van Habru Duivensportproducten. Hij kreeg het voor elkaar om ook dit jaar weer een sensationele online topduivenveiling te organiseren waarvan de opbrengst wordt geschonken aan Bergh in het Zadel.

Tijdens de Habru Duivendag, die op zaterdag 9 oktober 2021 voor de elfde keer in het pand van Habru in Doetinchem gehouden zal worden gehouden wordt de cheque overhandigd aan een afvaardiging van Bergh in het Zadel.