bihz
Golfdag Bergh
ambassadeur
bihz

Stichting Bergh in het Zadel heeft als doel geld inzamelen voor de kankerbestrijding.
Elke vier jaar wordt een, door KWF goedgekeurd, onderzoeksproject gefinancierd. Door het organiseren van fietstochten en golfdagen, onze Ambassadeurs en diverse acties (autorally’s, Barghse Jonges, jubilea en andere speciale gebeurtenissen) wordt het geld voor dit onderzoeksproject opgehaald. De opbrengst gaat voor 100% naar het kankeronderzoek zonder aftrek van organisatiekosten. Een meeropbrengst wordt gebruikt om andere, vaak regionale, projecten te ondersteunen. Bergh in het Zadel is één van de grootste particuliere fondsenwervers voor het KWF en draait volledig op enthousiaste vrijwilligers.


Stand van de giften
project 2019

1150
Totaal ontvangen giften
299
Betaald aan deel-projecten
851
Actuele stand projecten 2019
Bedragen x 1000

.... In het Zadel

Gaby Berendsen en Wilfred Jacobs: beide ondernemers verzorgen pro deo het ontwerpen (Gaby) en drukken (Wilfred) van heel veel opdrachten voor Bergh in het Zadel. Waarom ze dat doen, vertellen ze zelf.Lees meer