bihz
Golfdag Bergh
ambassadeur
bihz

Stichting Bergh in het Zadel heeft als doel geld inzamelen voor de kankerbestrijding.
Elke vier jaar wordt een, door KWF goedgekeurd, onderzoeksproject gefinancierd. Door het organiseren van fietstochten en golfdagen, onze Ambassadeurs en diverse acties (autorally’s, Barghse Jonges, jubilea en andere speciale gebeurtenissen) wordt het geld voor dit onderzoeksproject opgehaald. De opbrengst gaat voor 100% naar het kankeronderzoek zonder aftrek van organisatiekosten. Een meeropbrengst wordt gebruikt om andere, vaak regionale, projecten te ondersteunen. Bergh in het Zadel is één van de grootste particuliere fondsenwervers voor het KWF en draait volledig op enthousiaste vrijwilligers.Stand van de giften
project 2023

 

330
Totaal ontvangen giften
66
Betaald aan deel-projecten
264
Actuele stand projecten 2023
Bedragen x 1000

.... In het Zadel

Bart Kruijt: Tijdens de tochten verleen ik zo goed mogelijk mijn diensten als fysiotherapeut en inmiddels heb ik ook zitting genomen in de routecommissie.Lees meer