Overige acties

Veel inzet

Bergh in het Zadel staat er garant voor dat honderd procent van het sponsorgeld naar het goede doel gaat, in dit geval het onderzoeksproject. Bij Bergh in het Zadel worden alle werkzaamheden en activiteiten door vrijwilligers uitgevoerd, hierdoor zijn er geen personeels- en organisatiekosten. Ook door het KWF worden op onze sponsorbedragen geen inhoudingen gedaan.

Overige acties

MAC Rally overige actie Bergh in het Zadel

MAC Rally

Barghse Jonges