Anbi

Stichting Bergh in het Zadel heeft de ANBI status. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) genieten belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting en een teruggave regeling voor de energiebelasting. 

Donaties aan de Stichting en/of sponsoring vallen dan ook onder de voordelen die deze ANBI status met zich meebrengt. 

Via deze link kunt u meer lezen over de ANBI status en de voordelen voor u als donateur / sponsor.